Video: Công cụ tạo tin nhắn giả tiếp tay tấn công cá nhân và doanh nghiệp

Bảo mật - Ngày đăng : 08:00, 02/11/2021

Dễ dàng tạo được tin nhắn giả, sau đó nhờ sự lan toả của mạng xã hội, những tin nhắn này trở thành công cụ nguy hiểm tấn công cá nhân và doanh nghiệp.

Thanh Long