Hướng dẫn dùng chữ in đậm trong Android 12

Thủ thuật - Ngày đăng : 09:17, 25/10/2021

Trên Android 12, người dùng điện thoại có thể bật phông chữ in đậm nếu muốn, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho người già hoặc người thị lực không tốt.

Từ những phiên bản trước, Android đã hỗ trợ tăng kích cỡ chữ trên màn hình điện thoại để người dùng dễ nhìn. Đến Android 12 mới ra, người dùng còn có thể bật phông chữ in đậm nếu muốn. Bạn đã biết bật chữ in đậm trên Android ở đâu?

Cách bật Bold Text Android 12

Để bật chữ in đậm trên Android 12, người dùng vào mục "Settings" => "Accessibility" => "Text and display".

Hướng dẫn dùng chữ in đậm trong Android 12
Để bật chữ in đậm trên Android 12, người dùng vào mục "Settings" => "Accessibility".
Hướng dẫn dùng chữ in đậm trong Android 12
Chọn "Text and display".

Hãy gạt bật công tắc "Bold text".

Hướng dẫn dùng chữ in đậm trong Android 12
Hãy gạt bật công tắc "Bold text".
Hướng dẫn dùng chữ in đậm trong Android 12
Tất cả chữ trong Android 12 sẽ chuyển sang in đậm.

Anh Hào