Cơ sở kinh doanh ăn uống ở TPHCM hoạt động trở lại cần thực hiện những gì?

MULTIMEDIA - Ngày đăng : 15:35, 23/10/2021

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

THANH PHƯỢNG (Tổng hợp)