Thêm trường hợp nhận tiền hỗ trợ khi chấm dứt HĐLĐ do Covid-19

Tư vấn luật - Ngày đăng : 11:20, 14/10/2021

Theo Nghị quyết 126/NQ-CP , chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động do Covid-19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc, phải chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hoặc người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Như vậy, chính sách hỗ trợ cho lao động chấm dứt hợp đồng lao động được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc” chứ không quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục... như Nghị quyết 68 quy định.

Châu Thanh

Châu Thanh