Mercedes-Benz S580e 2022 MANUFAKTUR: Nổi bật với màu sơn độc quyền

Soi xe - Ngày đăng : 20:00, 13/10/2021

Với nhãn "MANUFAKTUR" mới, Mercedes-Benz đang thực hiện mong muốn cá nhân hóa ngày càng tăng của khách hàng và nâng cao danh mục sản phẩm hiện có với sự độc quyền và sang trọng.

Thế Đạt