Chi tiết Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC 2022: Xe bọc thép hạng sang chống đạn xuyên giáp

Khám phá - Ngày đăng : 15:30, 13/10/2021

Mercedes-Benz đã chế tạo xe bọc thép chống đạn từ năm 1928 và S 680 Guard 4MATIC là lựa chọn hoàn hảo để phục vụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người nổi tiếng và các nguyên thủ quốc gia.

Thế Đạt