Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 11:46, 09/10/2021

Dưới đây là danh sách 10 bộ phim ngôn tình có điểm Douban thấp nhất lịch sử: Quan Hiểu Đồng có đến 2 bộ phim dở tệ, Lý Huệ Trân xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị điểm mặt.

No.10: Vườn sao băng (2018)

Diễn viên: Thẩm Nguyệt, Vương Hạc Đệ, Trần Quan Hồng, Lương Tĩnh Khang, Ngô Hi Trạch

Điểm Douban: 3.3

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.9: Mỹ Vỵ Kỳ Duyên

Diễn viên: Mao Hiểu Đồng, Mike

Điểm Douban: 3.2

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.8: Không phụ thời gian

Diễn viên: An Duyệt Khê, Hình Chiêu Lâm

Điểm Douban: 3.1

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.7: Lý Huệ Trân xinh đẹp

Diễn viên: Thịnh Nhất Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba

Điểm Douban: 3.0

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.6: Khi em mỉm cười rất đẹp

Diễn viên: Hứa Khải, Trình Tiêu

Điểm Douban: 3.0

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.5: Dù quên em vẫn nhớ rõ tình yêu

Diễn viên: Hình Phi, Kim Trạch

Điểm Douban: 2.9

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.4: Vâng! Thượng tiên sinh

Diễn viên: Trần Học Đông, Âu Dương Na Na

Điểm Douban: 2.8

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.3: Lập trình viên đáng yêu

Diễn viên: Hình Chiêu Lâm, Chúc Tự Đan

Điểm Douban: 2.8

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.2: Điềm Mật Bạo Kích

Diễn viên: Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng

Điểm Douban: 2.7

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

No.1: Cực Quang Chi Luyến

Diễn viên: Mã Khả, Quan Hiểu Đồng

Điểm Douban: 2.4

Top 10 phim Hoa ngữ có điểm Douban thấp nhất lịch sử: phim của Địch Lệ Nhiệt Ba, Quan Hiểu Đồng, Thẩm Nguyệt... có đủ

Hồng Nhung