Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chúc mừng Thủ tướng Canada

Tin đối ngoại - Ngày đăng : 08:55, 29/09/2021

Nhân dịp đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 44 của Canada, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Justin Trudeau./.

BNG