7.000 biên chế để chuyển công chức phường thành công chức quận

Tư vấn luật - Ngày đăng : 11:00, 23/09/2021

Năm 2022, số biên chế công chức để chuyển công chức phường tại nơi không tổ chức HĐND phường thành công chức quận là hơn 7.000 biên chế.

7.000 biên chế để chuyển công chức phường thành công chức quận

7.000 biên chế để chuyển công chức phường thành công chức quận (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Quyết định 1575 QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Cụ thể, biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức HĐND thành công chức quận ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng có 7.035 biên chế.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định để hướng dẫn tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Theo đó, các địa phương này sẽ không tổ chức HĐND phường, công chức phường sẽ chuyển thành công chức quận. 

Cụ thể, biên chế công chức phường tại những phường không tổ chức HĐND như sau:

*Tại TP.HCM

Theo Điều 29 Nghị định 33/2021/NĐ-CP, biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số lượng bình quân này được tính cho tổng số phường của một quận, thành phố thuộc TP.HCM.

*Tại Hà Nội

Theo Điều 18 Nghị định 32/2021/NĐ-CP, biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một quận, thị xã.

*Tại Đà Nẵng

Theo Điều 26 Nghị định 34/2021/NĐ-CP, biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Số bình quân này được tính trên tổng số phường của một quận.

Xem chi tiết số biên chế công chức được phê duyệt theo từng Bộ, ngành, địa phương tại Quyết định 1575 QĐ-TTg ngày 22/9/2021.

Châu Thanh

Châu Thanh