Tổng thống Mỹ phát biểu tại Liên hợp quốc: Trong khác trước có giống trước

Tin thế giới - Ngày đăng : 19:19, 22/09/2021

Phát biểu tại khoá họp Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cao chủ nghĩa đa phương khác biệt so với người tiền nhiệm. Nhưng trong “cái khác” ấy vẫn ẩn hiện nhiều quan điểm cơ bản mà ông Biden không khác biệt so với người tiền nhiệm. Báo Thế giới & Việt Nam bình luận.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại khoá họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: UN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại khoá họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: UN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tận dụng lần phát biểu đầu tiên tại khoá họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) để khẳng định một định hướng chủ đạo trong chính sách đối ngoại là đề cao chủ nghĩa đa phương và coi trọng LHQ.

Ông Biden lại một lần nữa làm việc ấy bằng cách chứng tỏ khác biệt cơ bản so với người tiền nhiệm. Người tiền nhiệm kia tôn sùng chủ nghĩa đơn phương thì ông Biden lại cổ xúy cho chủ nghĩa đa phương.

Người tiền nhiệm phát biểu ở ĐHĐ LHQ như hùng biện trong một cuộc vận động tranh cử ở Mỹ thì ông Biden dùng diễn đàn ĐHĐ LHQ để chuyển tải thông điệp tới thế giới bên ngoài. Không bất chấp thế giới như người tiền nhiệm, ông Biden chủ trương tập hợp lực lượng và thành lập liên minh, liên kết.

Và ông Biden tuyên cáo một thời kỳ ngoại giao mới cho nước Mỹ, quả quyết nước Mỹ sẽ can dự vào chuyện chung của thế giới bằng ngoại giao chứ không phải bằng chiến tranh hay co cụm thành pháo đài trong thế giới hiện đại và toàn cầu hoá.

Ông Biden mời chào nước Mỹ là đối tác hợp tác với thế giới bên ngoài. Đa số các nước trên thế giới muốn nước Mỹ như thế và về cơ bản có thể hài lòng về bài phát biểu này của ông Biden.

Nhưng trong “cái khác” với người tiền nhiệm thì vẫn thấy ẩn hiện nhiều quan điểm cơ bản mà ông Biden không khác biệt. Ông Biden vẫn đặt ra điều kiện gần như tiên quyết cho các bên tham gia liên minh, liên kết hay các hình thức và cấp độ tập hợp lực lượng mà ông Biden chủ ý gây dựng.

Bản chất những điều kiện ấy là họ phải đóng góp thiết thực và cụ thể, họ phải theo luật chơi do Mỹ chi phối và tất cả đều phải có lợi cho Mỹ. Ông Biden vẫn ám chỉ mục tiêu đối phó Trung Quốc khi đề cao khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông Biden cho thấy vẫn sẵn sàng bất chấp đồng minh và đối tác khi cần thiết mà AUKUS vừa rồi là bằng chứng mới nhất.

Chính Dung