Ngân hàng lãi đậm thế nào?

Tài chính ngân hàng - Ngày đăng : 07:04, 20/09/2021

() - 2 năm Covid-19, nhiều nhà băng đạt lợi nhuận nghìn tỷ với mức tăng trưởng vài trăm phần trăm. Biên lãi thuần (NIM) ngày càng tăng, thể hiện chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động nới rộng.
Ngân hàng lãi đậm thế nào? - 1

Bích Ngân - Việt Đức