Quảng Nam: Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:47, 18/09/2021

Ngày 16/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký Quyết định 2653/QĐ-UBND về việc kỷ luật ông Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định kỷ luật cảnh cáo

Theo Quyết định 2653/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kỷ luật ông Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo với lý do: Vi phạm của ông Nguyễn Thế Hùng gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm phát sinh đơn thư; làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác quản lý đất đai.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Thế Hùng bằng hình thức cảnh cáo. Trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật đất đai.

Liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trái quy định nêu trên, từ kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã kỷ luật ông Nguyễn Đình Hùng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm An (TP. Hội An) bằng hình thức cảnh cáo.

Anh Dũng