TP. Hồ Chí Minh: Dự thảo bộ tiêu chí chấm điểm phòng, chống dịch Covid-19 để trường học mở cửa trở lại có gì đáng lưu ý?

Giáo dục - Ngày đăng : 15:39, 17/09/2021

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh vừa có dự thảo các tiêu chí chấm điểm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Những trường có điểm đánh giá từ 50% trở lên sẽ được mở cửa đón học sinh.
TP. Hồ Chí Minh: Dự thảo bộ tiêu chí để trường học mở cửa trở lại có gì đáng lưu ý?
TP. Hồ Chí Minh đã có dự thảo bộ tiêu chí chấm điểm an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở GD&ĐT đưa ra 10 tiêu chí để chấm điểm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ sở mầm non và trường phổ thông.

Đối với bậc mầm non, 10 tiêu chí đánh giá an toàn là:

- Số lượng học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm.

- Khoảng các học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng từ 1m trở lên và khoảng cách ngoài phòng học, làm việc từ 2m trở lên.

- Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.

- Trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn.

- Giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường.

- Kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế, phân luồng đi/về một chiều.

- Tổ an toàn Covid-19.

- Tổ chức hoạt động bán trú, căng tin, xe đưa rước học sinh.

- Phòng cách ly theo quy định và phương án phòng, chống Covid-19.

- Thời gian hoạt động sau 16h30.

Mỗi tiêu chí sẽ có các khung 10 điểm - 5 điểm - 0 điểm hoặc là 10 điểm - 0 điểm.

Đối với các trường phổ thông, các tiêu chí an toàn cũng tương tự như bậc mầm non, tuy nhiên tiêu chí thời gian hoạt động sau 16h30 được thay bằng trường có học sinh nội trú.

Theo đó tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục là: Tiêu chí an toàn= (Tiêu chí thành phần 1+ Tiêu chí thành phần 2+...+ Tiêu chí thành phần 10)/100.

Từ 90% đến 100%: Mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, dạy học.

Từ 70% đến dưới 90%: Mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế.

Từ 50% đến dưới 70%: Mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, dạy học nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Từ 30% đến dưới 50%: Mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục, dạy học.

Dưới 30%: Mức độ an toàn rất thấp, không được tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục, học sinh chưa thể trở lại trường.

Minh Anh