Điểm chuẩn 8 trường/viện đại học thành viên ĐH Đà Nẵng

Xã hội - Ngày đăng : 20:13, 16/09/2021

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào các trường đại học thành viên.

Xem điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Có 8 ngành điểm chuẩn dưới 20 điểm gồm: Kỹ thuật Môi trường 16,85 điểm, Kỹ thuật Nhiệt (Chất lượng cao) 17,65, Kỹ thuật Xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp - Chất lượng cao) 18 điểm, Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy 18,4 điểm, Kỹ thuật Tàu thủy 18,5 điểm, Kinh tế Xây dựng (Chất lượng cao) 19,25 điểm, Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT 19,28 điểm; Công nghệ Thực phẩm (Chất lượng cao) là 19,65 điểm.

1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
8.png
9.png
10.png