Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM

Giáo dục - Ngày đăng : 16:42, 16/09/2021

Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm chuẩn từ 15 đến 26.

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM - 1

Điểm chuẩn tại phân hiệu Gia Lai

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM - 2

Điểm chuẩn tại phân hiệu Ninh Thuận

Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TP HCM - 3