Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Xã hội - Ngày đăng : 20:15, 15/09/2021

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn của 12 trường đại học, khoa thành viên theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2021.

Xem điểm chuẩn các trường đại học năm 2021 tại đây

Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội:

Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 1
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 2
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 3
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 4
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 5
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 6
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 7
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 8
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 9

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:

Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 10
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 11
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 12
Điểm chuẩn 12 trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - 13

Minh Khôi

Minh Khôi