Muôn kiểu hình phạt 'suốt đời không quên' cho các đối tượng bất chấp ra đường ngày giãn cách

MULTIMEDIA - Ngày đăng : 21:53, 13/09/2021

Không phải trường hợp nào vi phạm cũng bị phạt tiền bởi các cán bộ, lực lượng chức năng có cách xử lý mềm dẻo, cương - nhu kết hợp khiến người dân vừa nể lại vừa nhớ lâu.

MXH