Bắt buộc thi chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc trên máy tính từ 01/7/2023

Pháp luật - Ngày đăng : 18:29, 13/09/2021

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/9/2021 sửa đổi Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bắt buộc thi chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc trên máy tính từ 01/7/2023

Bắt buộc thi chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc trên máy tính từ 01/7/2023 (Ảnh minh họa)

Theo Thông tư 24/2021, sẽ có sự thay đổi lớn về hình thức tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Cụ thể, các kỹ năng nghe, đọc, viết được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy vi tính. Từ ngày 01/7/2023, tất cả các kỹ năng đều được tổ chức thi trên máy vi tính.

Như vậy, ở thời điểm hiện tại, trừ kỹ năng nói, còn lại các kỹ năng nghe, đọc, viết có thể được tổ chức thi trên giấy hoặc trên máy tính, nhưng từ thời điểm ngày 01/7/2023, thi chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc (nghe, đọc, viết) sẽ được tổ chức hoàn toàn trên máy tính.

Bên cạnh, số lượng câu hỏi thi và đề thi cũng có những thay đổi từ ngày 01/7/2022:

- Từ ngày 01/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông: Đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 50 đề thi, đối với mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi; trong đó số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%;

- Từ ngày 01/7/2022, số lượng đề thi tương đương nhau tại một thời điểm đối với định dạng đề thi dành cho các đối tượng khác: Đối với môn Tiếng Anh phải có ít nhất 70 đề thi, đối với mỗi môn Ngoại ngữ khác phải có ít nhất 30 đề thi; trong đó số lượng các câu hỏi thi trùng nhau giữa các đề thi không quá 10%;

- Hằng năm, các đơn vị phải thực hiện rà soát, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi thi và bổ sung tối thiểu 10% số lượng câu hỏi đối với từng kỹ năng;

- Các đơn vị có thể phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với các tổ chức có chức năng khảo thí đã có ngân hàng câu hỏi thi, đề thi được xây dựng, quản lý đáp ứng các quy định của Quy chế này; bảo đảm phân công rõ nghĩa vụ, quyền hạn của các bên phối hợp và báo cáo Bộ GDĐT (qua Cục Quản lý chất lượng) trước khi triển khai tổ chức thi.

Lưu ý: Số lượng câu hỏi thi và đề thi đối với mỗi định dạng đề thi tại một thời điểm quy định tại khoản 5 Điều 5 của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT được áp dụng đến hết ngày 30/6/2022.

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/10/2021.

Châu Thanh

Châu Thanh