Hà Tĩnh: Khởi động xây dựng khu xử lý chất thải rắn

Môi trường - Ngày đăng : 16:16, 07/09/2021

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đồng ý cho triển khai dự án Khu xử lý chất thải rắn do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư tại xã Hương Thủy.

Theo Quyết định 2971/QĐ- UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án được triển khai trên diện tích hơn 14 ngàn m2, công suất xử lý 1,0 tấn/giờ bằng công nghệ lò đốt SANKYO GF. Trong đó, riêng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường gồm: Khu chôn lấp tro xỉ, bể lọc, hồ sinh học, hồ lắng, mương thoát nước...chiếm gần 3 ngàn m2.

Trước đó, các Cơ quan chuyên môn cùng các chuyên gia tiến hành khảo sát vị trị xây dựng nhà máy

Được biết, nhà máy có mức đầu tư khoảng hơn 23 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và nguồn đóng góp khác. Hiện, UBND huyện Hương Khê (chủ đầu tư) đang khẩn trương triển khai phần còn lại của giải phóng mặt bằng, đồng thời tiến hành các thủ tục theo quy định để UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét và phê duyệt để dự án triển khai trong thời gian sớm nhất có thể.

Dự án sử dụng công nghệ đáp ứng uy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, với mục tiêu xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh từ các xã Phú Phong, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Gia, Hương Long, Hương Bình, Gia Phố, Hương Thủy và thị trấn Hương Khê,

Đức Cảnh