Tổng cục Quản lý đất đai: Tập trung tổng kết và sửa đổi Luật Đất đai

Kinh doanh - Ngày đăng : 13:38, 07/09/2021

Những tháng cuối năm 2021, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, tổng kết việc thi hành và sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; Xây dựng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030…

Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng qua của năm 2021, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) cho biết, Tổng cục đã hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh, kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Tổng cục đã kịp thời chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng sốt ảo.

Bên cạnh đó, hoàn thành và trình Bộ trưởng một số văn bản pháp luật quan trọng như: Ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi tiết Luật đất đai; Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 6/8/2021 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, đã báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 12/8/2021 về tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Về giá đất, Tổng cục đã kịp thời chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đất để chấn chỉnh tình trạng sốt ảo gây ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư. Tổ chức thực hiện việc thẩm định và quyết định cấp 44 Chứng chỉ định giá đất cho cá nhân đủ điều kiện.

Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Tổng cục đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức làm việc với các địa phương để giải quyết về vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thẩm tra 1 Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, nối tỉnh Tiền Giang với tỉnh Bến Tre. Ngoài ra, Tổng cục đã chủ trì xây dựng để trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù thí điểm rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Về công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh vi phạm pháp luật đất đai, tiếp tục duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Tổng cục. Từ đầu năm đến nay, Tổng cục đã tiếp nhận và xử lý 309 thông tin phản ánh qua báo chí, đường dây nóng.

Tính đến ngày 18/8/2021, Tổng cục đã tiếp nhận 11.653 văn bản, trong đó phải xử lý là 2.081 văn bản, hơn 9.000 văn bản phải tổng hợp phục vụ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, của Tổng cục; kịp thời xử lý 85 kiến nghị của cử tri được gửi đến trong và sau Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV; Hoàn thành trên 145 câu hỏi của người dân trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; 50 câu hỏi của người dân trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm còn tiếp tục triển khai trong năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết, Tổng cục sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW; Tổng kết thi hành và sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; Xây dựng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021 - 2030; Hoàn chỉnh công tác đo đạc, lập Bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới đất liền; Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban Quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Ngoài ra sẽ tập trung xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai; công bố cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Tăng cường công tác kiểm soát quản lý và sử dụng đất.

Trường Giang