Tải ngay kẻo lỡ: 30 ứng dụng miễn phí tạm thời và 33 ứng dụng đang giảm giá

Công nghệ - Ngày đăng : 10:33, 02/09/2021

Mời bạn tải ngay những ứng dụng Android sau đây về máy trước khi chúng hết hạn khuyến mãi. Các ứng dụng này đang được giảm giá hoặc miễn phí chỉ trong thời gian ngắn rồi quay trở về mức giá ban đầu.
wed.png

Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tải ngay kẻo lỡ của Việt Báo.

Như thường lệ, chúng tôi đánh dấu những ứng dụng và trò chơi hấp dẫn bằng dòng chữ tô đậm để bạn dễ dàng khám phá.

Sau đây là 30 ứng dụng miễn phí tạm thời và 33 ứng dụng đang khuyến mãi giảm giá dành cho bạn.

Miễn phí

Ứng dụng

 1. Correlate - Health Diary and Life Journal $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. Visual Math 4D $3.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Memorize: Learn CSAT Vocabulary with Flashcards $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 4. Memorize: Learn Korean Words with Flashcards $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. English Tenses $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 6. Quick Arc Launcher ( Smart One Swipe Launcher ) $2.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. Reminder Pro $2.29 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. The Lonely Hacker $3.00 -> Miễn phí; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Jaland $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. Hairy Phonics 2 $4.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 4. Heroes Legend - Epic Fantasy RPG $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Tomb Hunter Pro $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Heroes Infinity Premium $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. League of Stickman 2-Sword Demon $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. Requence $3.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 9. Rogue Hearts $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. World War 3 - Tower Defense $1.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Zombie Masters VIP - Ultimate Action Game $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Six - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. Color Crayon - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 3. Black & White HD -Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 4. Blex UI - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 5. Cirgus - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 6. Color lines - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. Color Metal - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. Glass Black - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 9. Glass HD - Icon Pack $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. Glass Neon - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Lumbre - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. Metal Circle - Icon Pack $0.99 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Giảm giá

Ứng dụng

 1. Hawk Map Pro $17.99 -> $8.99; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 2. Mgrs & Utm Map Pro $13.99 -> $7.99; Hết hạn sau 9 giờ nữa
 3. Everyday Key $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Super Shortcuts $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Word Swag: Classic Edition, Cool Fonts, Android $5.49 -> $3.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Neutron Audio Recorder | Voice and Music recording $7.99 -> $4.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. Neutron Music Player | Hi-res sound, USB DAC, DSD $7.99 -> $5.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. The three little pigs $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Trò chơi

 1. Tallowmere $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. SFD :Rogue TRPG $4.49 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 3. Slayaway Camp: 1980's Horror Puzzle Fun! $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 4. Angelo and Deemon: One Hell of a Quest (Full) $4.99 -> $2.49; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 5. Deep Space: First Contact™ $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. RPG Ascendants: Power Rising $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Slaughter 2: Prison Assault $5.00 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. DRAW CHILLY $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 9. Exemplars of Elaed: RPG $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 10. Heal: Pocket Edition $5.49 -> $2.49; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 11. Kenshō $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 12. Kickass Commandos $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. LazyHero $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 14. Peace, Death! $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 15. Storm Rush - chase the storm, dodge neon towers $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 16. The Expanse $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 17. WHO IS AWESOME $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Selene Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. Vera Outline Black - Black linear icons $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 3. Vera Outline Icon Pack - outline icons $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. Vera Outline White - White linear icons $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Pixel Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. Adaptive Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 7. Cadrex - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 8. Ares Launcher Prime,Themes Wallpaper App locker $3.59 -> $1.49; Hết hạn sau ? ngày nữa

Tuấn Anh