Giải mã bí ẩn: Những chiếc xe từng phục vụ Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Khám phá - Ngày đăng : 08:00, 02/09/2021

Những chiếc ô tô đã gắn bó với Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời kì chiến tranh giành độc lập cho dân tộc và trên mọi nẻo đường.

Sơn Phạm