BMW 4-Series Convertible: Nâng cấp sức mạnh khủng

Tin tức - Ngày đăng : 20:00, 30/08/2021

Giống như những gì đã làm với 4-Series Coupe, AC Schnitzer cung cấp các gói hiệu suất khác nhau cho các biến thể khác nhau của 4-Series Convertible, chẳng hạn như 420i, 430i, M440i và 430d diesel.

Thế Đạt