Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được không?

Xã hội - Ngày đăng : 08:02, 28/08/2021

Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 20 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Quyết quê ởtỉnh Hà Tĩnh, đến tỉnh Đồng Nai làm việc. Do sức khoẻ yếu và ảnh hưởng của COVID-19 nên bị mắc kẹt tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 25/6/2021, ông Quyết làm đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại tỉnh Đồng Nai, ông đã đi lại nhiều lần đến nay vẫn chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ông xin chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp về tỉnh Hà Tĩnh thì được trả lời không được hỗ trợ.

Ông Quyết hiện phải ở trọ, sức khỏe yếu do bị bệnh, ông Quyết mong muốn cơ quan có thẩm quyền giúp để ông được lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp và sớm về quê chữa bệnh.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 20 ngày làm việc, kể từ ngày Trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việckể từngày người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì người lao động đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu và gửi Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là các quy định liên quan đến việc thời hạn giải quyết, thời điểm hưởng và chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đề nghị ông Quyết liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai để yêu cầu Trung tâm thực hiện đúng các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp của mình.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) cũng sẽ thông tin về phản ánh của ông đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai để thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn