Điểm sàn các trường Công an Nhân dân năm 2021

Giáo dục - Ngày đăng : 21:23, 26/08/2021

Theo Bộ Công an, điểm sàn các trường Công an năm nay sẽ đảm bảo chất lượng ngưỡng đầu vào từ 17,75 điểm trở lên.

Cục Đào tạo (Bộ Công an) vừa có công văn gửi các trường Công an Nhân dân về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học chính quy năm 2021.

Công văn nêu rõ, các ngành tuyển sinh, đào tạo trường Công an Nhân dân đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào từ 17,75 điểm trở lên. Mỗi môn tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên (chưa nhân hệ số theo thang điểm). Tổng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng sẽ theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Với quy định trên, thí sinh muốn xét tuyển vào các trường Công an phải đảm bảo 2 điều kiện là mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên và tổng điểm 3 môn (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) phải đạt từ 17,75 điểm trở lên.

Đối với ngành Y, Cục Đào tạo thông báo thí sinh phải đạt điểm đầu vào từ 22 điểm trở lên (mỗi môn phải đạt từ 5 điểm trở lên, chưa nhân hệ số theo thang điểm 10).

Cũng theo, Cục Đào tạo, các trường trực thuộc phải chủ động công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên các trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Sau khi có quyết định trên của Cục Đào tạo, Học viện Cảnh sát Nhân dân đã thông báo, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện năm nay đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT ở 4 tổ hợp xét tuyển (A00, A01, C03, D01) từ 17,75 điểm trở lên.

Phạm Quý

Phạm Quý