Việt Nam sản xuất được những chi tiết nào trên ô tô?

Xa lộ - Ngày đăng : 12:00, 23/08/2021

Trong Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô mà Việt Nam sản xuất được có tới 287 chi tiết, cụm chi tiết… dùng cho các hãng xe Toyota, Ford, Thaco và VinFast.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Thông tư 05 quy định về các hàng hóa trong nước đã sản xuất được áp dụng trong phạm vi cả nước với các đối tượng sau: Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng; Cơ quan hải quan, công chức hải quan; Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; Cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng.

Phụ tùng ô tô
Có 287 chi tiết và cụm chi tiết trên ô tô mà Việt Nam đã sản xuất được

Thông tư ban hành kèm theo 9 Phụ lục là danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được, bao gồm: phương tiện vận tải chuyên dùng; máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; vật tư xây dựng…

Đáng chú ý, ở Phụ lục V là Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô mà Việt Nam đã sản xuất được. Có 287 chi tiết và cụm chi tiết chủ yếu dùng cho các hãng xe lắp ráp trong nước như Toyota, Ford, Thaco, VinFast, Mitsubishi.

Các danh mục hàng hóa quy định tại Thông tư là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế và không bao gồm hết các hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được lưu thông trên thị trường trong nước và quốc tế nhưng chưa được quy định tại Thông tư.

Ngành ô tô Việt Nam
Các danh mục hàng hóa quy định tại Thông tư là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2021 và thay thế cho Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất.

Xem Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được (Phụ lục V)

Thế Đạt