5 thay đổi về đăng kiểm xe ô tô sắp áp dụng mà tài xế nào cũng cần biết

Tư vấn - Ngày đăng : 12:00, 19/08/2021

Từ ngày 1/10/2021, việc đăng kiểm xe ô tô sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT thay thế Thông tư 70/2015/TT-BGTVT hiện nay. Theo đó, có những thay đổi mà tài xế cần lưu ý.

Sơn Phạm