Thanh Hóa: Xây dựng chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch tự do

Xã hội - Ngày đăng : 09:02, 07/08/2021

(Chinhphu.vn) – Trường hợp hướng dẫn viên du lịch tự do không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định, UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao cho các sở, ngành tham mưu để xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động.

Ông Hắc Ngọc Huy là hướng dẫn viên du lịch nội địa đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thanh Hoá. Theo phản ánh của ông Huy, sự tác động của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn tới ngành du lịch, trong đó hướng dẫn viên du lịch là đối tượng bị tổn thương nhất bởi chủ yếu là lao động tự do, mang tính đặc thù nên không có lương theo tháng như những ngành nghề khác.

Do đó, việc Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động đã tháo gỡ một phần khó khăn cho những đối tượng này. Tuy nhiên, với những quy định đưa ra khiến đại đa số hướng dẫn viên không đủ điều kiện về thủ tục để nhận gói trợ cấp cho dù là đúng đối tượng.

Hiện nay, tại tỉnh Thanh Hóa có khoảng 100 hướng dẫn viên du lịch tự do và rất ít người tham gia Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam.

Ông Hắc Ngọc Huy đề nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục để đối tượng hướng dẫn viên sớm tiếp cận được gói hỗ trợ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Mục 2, Chương VIII, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đối tượng hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Đối với trường hợp hướng dẫn viên du lịch tự do không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đang giao cho các sở, ngành tham mưu để xây dựng chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo Khoản 12, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ.

Chinhphu.vn