Nhiều người đẹp Hàn Quốc sang Việt Nam du lịch để vượt "luật ngầm" trang phục?

Thời trang - Ngày đăng : 03:40, 05/08/2021

Mặc dù không phải quy định thành văn nhưng vẫn có những nguyên tắc phục trang đẹp Hàn Quốc phải tuân theo.

Theo Hồng Linh (Dân Việt)