Myanmar thành lập chính phủ tạm quyền và sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới

Tin thế giới - Ngày đăng : 17:03, 01/08/2021

Baoquocte.vn. Thống tướng Min Aung Hlaing tuyên bố, Myanmar dự kiến sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào tháng 8/2023 sau khi thực hiện công tác chuẩn bị trong 6 tháng.
Myanmar thành lập chính phủ tạm quyền và tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới
Thống tướng Min Aung Hlaing. (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu trên tuyền hình ngày 1/8, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước (SAC), kiêm Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing nêu rõ: "Hiến pháp quy định giới hạn về thời gian của tình trạng khẩn cấp.

Theo tiểu mục (b) của Mục 421, nếu một khi không thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một năm của thời kỳ khẩn cấp, thì chỉ cho phép 2 lần gia hạn thời hạn quy định (mỗi lần kéo dài 6 tháng).

Trong thời gian đó, chúng tôi phải làm những việc nên làm. Sau đó, chúng tôi sẽ mất 6 tháng vào tháng 8/2023 để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử theo luật định".

Cũng theo sắc lệnh của SAC ngày 1/8, Myanmar đã thành lập Chính phủ Cộng hòa Liên bang Myanmar tạm quyền.

Theo sắc lệnh trên, chính phủ mới sẽ do Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing làm Thủ tướng và Phó Thống tướng Soe Win làm Phó Thủ tướng. Chính phủ tạm quyền mới gồm các bộ trưởng liên bang, tổng chưởng lý liên bang, thư ký thường trực của văn phòng chính phủ tạm quyền.

Kể từ ngày 1/2, quyền lực nhà nước Myanmar đều do Thống tướng Min Aung Hlaing nắm giữ sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp ở quốc gia Đông Nam Á này.

A.B