“Truyền nhân Michael Phelps” giành 5 HCV ở Olympic Tokyo 2020

Các môn thể thao khác - Ngày đăng : 11:38, 01/08/2021

Caeleb Dressel - truyền nhân của Michael Phelps giành 5 HCV ở Olympic Tokyo 2020, đồng thời thiết lập 5 kỷ lục trên đất Nhật Bản.