Chỉ có 2 trường hợp được thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ hết

Tư vấn luật - Ngày đăng : 08:13, 27/07/2021

Bộ luật Lao động 2019 đã có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 với nhiều quy định mới liên quan đến chế độ nghỉ phép của người lao động. Một trong số đó là việc thanh toán tiền phép năm những ngày chưa nghỉ hết.

Chỉ có 2 trường hợp được thanh toán tiền phép năm chưa nghỉ hết

Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc thanh toán tiền nếu chưa nghỉ hết ngày phép như sau:

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, 2 trường hợp được thanh toán tiền phép năm cho những ngày chưa nghỉ hết đó là do: thôi việc hoặc bị mất việc làm.

Tất cả các trường hợp làm đủ cả năm mà chưa nghỉ hết phép năm sẽ không được thanh toán tiền (Trước năm 2021, NLĐ vẫn được thanh toán cho những ngày chưa nghỉ hết vì “lý do khác”).

tính tiền ngày nghỉ phép năm

Chỉ 2 trường hợp được thanh toán ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ hết (Ảnh minh họa)

Số ngày nghỉ phép năm của NLĐ

- NLĐ làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với NLĐ chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

- Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của NLĐ được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

- NLĐ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

- Khi nghỉ hằng năm, nếu NLĐ đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Quý Nguyễn