Có tính thời gian làm giáo viên hợp đồng khi xét thăng hạng?

Xã hội - Ngày đăng : 07:02, 26/07/2021

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Nam (Đắk Lắk) là giáo viên hợp đồng tại trường THCS, đóng BHXH từ tháng 4/2012. Tháng 9/2020, ông được tuyển dụng đặc cách, xếp lương bậc 3/10, hệ số 2,72; chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III; mã số V.07.04.12. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 1/1/2019.

Ông Nam hỏi, thời gian ông làm giáo viên hợp đồng từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2020 có được tính để đăng ký xét thăng hạng lên hạng II không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Để được tham gia kỳ thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thì ông Nguyễn Văn Nam phải đạt tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, trong đó, có tiêu chuẩn về thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III là 9 năm.

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, nếu trước khi được tuyển dụng ông Nam đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH, làm việc ở vị trí việc làm có yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) và thời gian đó được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng tính làm căn cứ xếp lương ở chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III thì được tính là tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Do đó, thời gian hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc của ông Nam từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2020 nếu đáp ứng theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 32 Nghị số 115/2020/NĐ-CP thì được tính là thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III. Trường hợp cụ thể của ông Nam, đề nghị liên hệ với cấp có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn và giải đáp.

Chinhphu.vn