Video: Cảnh báo 5 lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

Công nghệ - Ngày đăng : 10:53, 19/07/2021

Năm lỗ hổng bảo mật trong những sản phẩm Windows Print Spooler, Microsoft Exchange Server và Windows Certificate cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Thanh Long