45 chiến sĩ đặc công hy sinh ngày 15-4-1972 khi đánh trận Tam Quan (Hoài Nhơn, Bình Định)

Quân sự - Ngày đăng : 08:49, 05/07/2021

Cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Phận, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 403, Quân khu 5, hiện ở Bình Giang, phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương vừa gửi về chuyên mục danh sách 45 chiến sĩ đặc công thuộc Tiểu đoàn 403, hy sinh tại Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hiện tại, các liệt sĩ đã được chính quyền và nhân dân địa phương quy tập vào Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Quan, ở vị trí phía bắc, từ hàng 19 đến 24 nhưng đều chưa xác định được danh tính.

Báo Quân đội nhân dân đăng nguyên văn danh sách theo ghi chép của CCB Phạm Văn Phận để thân nhân các liệt sĩ biết được, tiện cho việc thăm, viếng.

Nguyễn Quang Thính, sinh năm 1952, nguyên quán: Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Hưng (trước đây).

Nguyễn Quang Đãng, sinh năm 1953; nguyên quán: Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Hưng (trước đây).

Trần Đình Điềm, sinh năm 1952; nguyên quán: Hiển Nam, Kim Động, Hải Hưng (trước đây).

Nguyễn Văn Tứ, sinh năm 1952; nguyên quán: Độc Lập, Kim Động, Hải Hưng (trước đây).

Nguyễn Quang Khải, sinh năm 1953; nguyên quán: Ái Quốc, Nam Sách, Hải Hưng (trước đây).

Phùng Đắc Chung, sinh năm 1952; nguyên quán: Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Hưng (trước đây).

Nguyễn Văn Hừu, sinh năm 1952; nguyên quán: Chí Minh, Chí Linh, Hải Hưng (trước đây).

Nguyễn Công Tiệm, sinh năm 1950; nguyên quán: Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa.

Phạm Đức Thái, sinh năm 1953; nguyên quán: Tân An, Thanh Hà, Hải Hưng (trước đây).

Trần Hợp Hận, sinh năm 1953; nguyên quán: Hưng Đạo, Tiên Lữ, Hải Hưng (trước đây).

Trần Văn Trinh, sinh năm 1951; nguyên quán: An Hội, Bình Lục, Nam Hà (trước đây).

(còn nữa)

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.