Truy tố cán bộ Thuế, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Phan Thiết

Pháp luật - Ngày đăng : 17:14, 05/07/2021

Ngày 5/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân Phan Thiết truy tố 10 cán bộ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 166 thửa đất tại 3 xã thuộc địa bàn thành phố Phan Thiết: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi. Trong quá trình thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, các cá nhân thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết gồm: Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc; Nguyễn Hữu Hoành, Phó Giám đốc; cùng các nhân viên Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến xác định sai thông tin hoặc thiếu thông tin về khu vực, vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất trong Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Đối với các cá nhân thuộc Chi cục Thuế Phan Thiết gồm: Bạch Dân Vinh, Phó Chi cục trưởng; Trần Văn Đông, Đội trưởng Đội trước bạ - thu khác; Nguyễn Ngọc Quang, Phó Đội trưởng Đội trước bạ - thu khác và Đỗ Lễ, nhân viên Đội trước bạ - thu khác đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến xác định sai số tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ mà người sử dụng đất phải nộp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của nhóm 6 bị can tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết, cụ thể Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc đã ký các Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 3 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất xác định sai khu vực, vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích sử dụng đất gây thiệt hại tiền sử dụng đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 380 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Hoành, Phó Giám đốc ký các Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 43 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất xác định sai khu vực, vị trí thửa đất đã gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nhân viên đã tham mưu, xác định không đúng khu vực, vị trí đối với 21 thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Lê Thị Thanh Hạnh, nhân viên đã tham mưu, xác định sai khu vực, vị trí đất ở đối với 2 thửa đất dẫn đến thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Tạ Thị Thanh Huyền, nhân viên đã tham mưu, xác định sai khu vực, vị trí của 16 thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Nguyễn Hồ Luân, nhân viên đã tham mưu, xác định sai khu vực, vị trí của 5 thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất gây thiệt hại tiền sử dụng đất phải nộp cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền 377 triệu đồng.

Đối với nhóm 4 bị can gây thiệt hại tiền sử dụng đất thuộc Chi cục Thuế thành phố Phan Thiết gồm: Bạch Dân Vinh, Phó Chi cục trưởng đã thiếu kiểm tra, kiểm soát những hồ sơ do cấp dưới tham mưu nên đã ký Thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với 42 hồ sơ, dẫn đến việc tính tiền sử dụng đất không đúng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Trần Văn Đông, Đội trưởng Đội trước bạ - thu khác đã thiếu kiểm tra việc xác định nghĩa vụ tài chính của công chức thuế thuộc quyền quản lý của mình nên đã tham mưu, ký tắt trong Thông báo nộp tiền sử dụng đất để trình cho Bạch Dân Vinh ký 38 hồ sơ và ông Nguyễn Xin là Chi cục trưởng ký 1 hồ sơ, dẫn đến việc tính tiền sử dụng đất không đúng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là hơn 3,4 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Quang, đội phó Đội trước bạ - thu khác đã tham mưu không đúng quy định 36 hồ sơ, tính tiền sử dụng đất không đúng gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Đỗ Lễ, công chức thuế đã tham mưu không đúng quy định 6 hồ sơ, tính tiền sử dụng đất không đúng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 290 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đến nay, một số người sử dụng đất đã nộp bổ sung tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, số tiền còn lại người dân vẫn đang tiếp tục nộp bổ sung. Quá trình điều tra, gia đình Nguyễn Hữu Hoành tự nguyện nộp số tiền 300 triệu đồng, gia đình Nguyễn Ngọc Quang tự nguyện nộp số tiền 200 triệu đồng, gia đình Trần Văn Đông tự nguyện nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.

Với hành vi và hậu quả như nêu trên, Nguyễn Hữu Hoành, Trần Văn Đông, Bạch Dân Vinh, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hoàng Oanh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điểm C, khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015; Tạ Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thanh Hạnh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm C, khoản 2k Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015; Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Hồ Luân, Đỗ Lễ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điểm D khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thanh (TTXVN)