Khía cạnh quân sự của cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trong không gian

Tin thế giới - Ngày đăng : 19:35, 29/06/2021

Chiến lược hợp nhất quân sự-dân sự (MCF) của Trung Quốc là một chương trình dưới sự quản lý, điều hành của nhà nước nhằm tạo ra các đòn bẩy phát triển các chương trình quân sự và thương mại.