Mức lương, phụ cấp của công an, quân đội có gì thay đổi từ 1/7/2022

Quân sự - Ngày đăng : 00:12, 25/06/2021

Theo dự kiến, việc cải cách chính sách tiền lương sẽ được thực hiện vào năm 2021. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại Hội nghị Trung ương 13 (Khóa XII) tổ chức tháng 10/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và đồng ý lùi thời gian thực hiện chế độ tiền lương mới đến 1/7/2022.
Chú thích ảnh
Từ ngày 1/7/2022, chính sách tiền lương của công an, quân đội cũng có nhiều thay đổi. Ảnh: TTXVN

Tương tự như cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến từ ngày 1/7/2022, chính sách tiền lương của công an, quân đội cũng có nhiều thay đổi.

Lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương

Theo chủ trương cải cách chính sách tiền lương được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết 27/NQ-TW thìmức lương đối với khu vực công áp dụng chế độ mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Theo đó, thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Xây dựng 3 bảng lương mới

Với lực lượng vũ trang (công an, quân đội, cơ yếu…), sẽ xây dựng 3 bảng lương gồm:

- Một bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

- Một bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

- Một bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Hiện nay, các bảng lương của lực lượng vũ trang gồm rất nhiều bảng lương như: Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp và Chuyên môn kỹ thuật; Bảng lương theo cấp bậc quân hàm; Bảng lương công nhân công an; Bảng lương công nhân quốc phòng; Bảng lương của người làm cơ yếu…

Vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên

Khi áp dụng chính sách tiền lương mới, phụ cấp thâm niên là một trong rất nhiều loại phụ cấp bị bỏ.

Theo đó, nhiều đối tượng sẽ không còn được hưởng loại phụ cấp quan trọng này nữa, trong đó có giáo viên.

Tuy nhiên, riêng với lực lượng vũ trang, cụ thể là quân đội, công an, cơ yếu, phụ cấp thâm niên vẫn được duy trì. Cụ thể, Nghị quyết 27 nêu rõ: “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức”.

Hiện nay, phụ cấp thâm niên của công an, quân đội được áp dụng khi có thời gian phục vụ trong ngành đủ 5 năm trở lên; Mức hưởng bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1% (theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP; Thông tư 224/2017/TT-BQP).

Trên đây là những điểm đặc biệt về tiền lương, phụ cấp của quân đội, công an từ ngày 1/7/2022.

V.T/Báo Tin tức