Đề nghị bố trí gần 7.600 tỷ đồng bảo trì đường bộ năm 2022

Giao thông - Ngày đăng : 10:56, 27/06/2021

Danh mục đề nghị ưu tiên để xử lý điểm đen gây mất an toàn giao thông, sửa chữa cầu yếu, hư hỏng, xuống cấp... trong năm 2022 với kinh phí gần 7.600 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong năm 2022, kế hoạch bảo trì theo nhu cầu cần hơn 25.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế nên Tổng cục Đường bộ đã đưa ra danh mục đề nghị ưu tiên để sửa chữa năm tới có tổng mức kinh phí là 7.547,66 tỷ đồng (tương đương như dự toán chi cho các dự án sửa chữa 2021).

Nguồn kinh phí trên được Tổng cục Đường bộ xử lý 242 điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sửa chữa 135 cầu yếu, cầu có hư hỏng, xuống cấp.

Ngoài ra, sẽ gia cố 246km Quốc lộ từ 3,5m lên 5,5m để các phương tiện giao thông có thể tránh, vượt nhau.

Trong kế hoạch sửa chữa cũng sẽ thảm bê tông nhựa 401km đường (trong đó có nhiều tuyến tại đồng bằng sông Cửu Long), áp dụng công nghệ tái sinh nguội và công nghệ khác tại các dự án với tổng giá trị khoảng 1.115,3 tỷ đồng.

Đề nghị bố trí gần 7.600 tỷ đồng bảo trì đường bộ năm 2022-1
Nhiều tuyến đường xuống cấp hiện nay vẫn chưa thể tiến hành bảo trì do thiếu vốn và vướng cơ chế

Kế hoạch bảo trì 2021 đã được Bộ GTVT phê duyệt cho các công việc, danh mục có tổng kinh phí cần thiết thực hiện là 11.760,98 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ đang tiếp tục trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì với kinh phí 1.976,45 tỷ đồng để sửa chữa Quốc lộ 1, đường HCM, một số công việc đột xuất khác đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương.

Với kế hoạch đã giao và kế hoạch dự kiến nêu trên, kế hoạch bảo trì dự kiến là 13.737,43 tỷ đồng.

Về dự toán ngân sách Trung ương giao năm 2021 để chi cho công tác quản lý bảo trì là 9.986 tỷ đồng. Trong đó gồm 1.281,7 tỷ đồng cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác phà, cầu phao và vận hành công trình khác; 7.760,8 tỷ đồng sửa chữa định kỳ (gồm cả chi trả các dự án chuyển tiếp từ 2020); 866,3 tỷ chi công tác sửa chữa đột xuất và 167,6 tỷ chi các nhiệm vụ khác.

Vũ Điệp