Đấu giá nhiều mẫu xe cổ thuộc sở hữu của Frank Sinatra và Siegfried & Roy

Soi xe - Ngày đăng : 09:30, 01/06/2021

Một số mẫu xe cổ từng thuộc quyền sở hữu của những nghệ sĩ giải trí nổi tiếng nhất Las Vegas hiện đang được đấu giá bởi Barrett-Jackson.