Hình phạt nào cho người có smartphone nhưng không cài ứng dụng phòng dịch?

Tư vấn luật - Ngày đăng : 17:16, 30/05/2021

Việt BáoNgười dân có smartphone cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để khai báo y tế điện tử và sinh mã QR. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật Bluetooth.

Đây là một nội dung trong hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa được Bộ Y tế ban hành ngày 29/5.

Ứng dụng phòng chống dịch

Một trong những điểm đáng chú ý nữa là Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp có smartphone nhưng không cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 và điều kiện thực tế tại địa phương.

Đồng thời, quyết định khu vực, địa điểm đang có ổ dịch Covid-19 trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế để áp dụng nghiêm các biện pháp chống dịch phù hợp mà không áp dụng hướng dẫn.

Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương trong lĩnh vực được giao quản lý trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý.

Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong phạm vi áp dụng hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai, đôn đốc, nhắc nhở, thường xuyên kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người thực hiện nghiêm hướng dẫn.

Vậy những người có smartphone nhưng không cài ứng dụng phòng dịch sẽ bị xử phạt thế nào?

Theo Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) thì theo thông tin trên báo chí, Bộ Y tế vừa có đề nghị xử phạt người dùng smartphone nhưng không cài ứng dụng phòng dịch Covid-19, như ứng dụng VHD (VietNam Health Decleration) và tokhaiyte.vn, ứng dụng Bluezone và ứng dụng NCOVI.

Như vậy, nếu người nào sử dụng điện thoại thông minh có chức năng cài đặt ứng dụng mà không thực hiện đề nghị của Bộ Y tế, thì có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020, cụ thể như sau;

“Điều 12. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch

  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  2. a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;”

Tôi cho rằng quy định mới của Bộ Y tế là rất cần thiết nhằm ngăn chặn tiến tới đẩy lùi dịch bệnh Covid 19. Tuy nhiên Bộ Y tế cần thông báo rộng rãi hơn nữa văn bản này để mọi người dân nắm được, tránh tình trạng người dân không biết dẫn đến không thực hiện và có thể bị xử phạt”, Luật sư Giang Hồng Thanh nói.

Minh An (t/h)