Căn cước công dân bị thu hồi, tạm giữ trong trường hợp nào?

Pháp luật - Ngày đăng : 06:54, 31/05/2021

Việt BáoThẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân không thể thiếu của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thẻ Căn cước công dân sẽ bị thu hồi, tạm giữ.

Cụ thể, thẻ Căn cước công dân sẽ bị thu hồi, tạm giữ nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 28 Luật Căn cước công dân.

(1) Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

(2) Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp sau đây:

- Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian bị tạm giữ thẻ Căn cước công dân, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ Căn cước công dân cho phép sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa: Internet

Công dân được trả lại thẻ Căn cước công dân khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, không phải cơ quan nào cũng có thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân, chỉ những cơ quan sau được phép thu hồi, tạm giữ:

- Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền thu hồi thẻ Căn cước công dân trong trường hợp quy định tại khoản (1);

- Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền tạm giữ thẻ Căn cước công dân trong trường hợp quy định tại khoản (2).

Minh An (t/h)