Đang ly thân, có được hưởng tài sản thừa kế?

Pháp luật - Ngày đăng : 07:56, 18/05/2021

Việt BáoKhi chồng mất đột ngột mà chưa có quyết định ly hôn của tòa án thì vợ có được thừa kế tài sản?

Nhiều người băn khoăn trước việc hai vợ chồng đã sống ly thân một thời gian dài. Nay đang chờ tòa án giải quyết thủ tục ly hôn thì một trong hai người mất đột ngột. Người còn lại có được hưởng thừa kế từ hay không?

Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014 thì hôn nhân chấm dứt khi bản án, quyết định ly hôn có hiệu lực pháp luật. Do đó, anh chị vẫn đang trong thời gian ly thân, chưa ly hôn nên anh chị vẫn là vợ chồng hợp pháp, có đăng ký kết hôn. Vì vậy, quyền và nghĩa vụ của anh chị không thay đổi trong thời kỳ hôn nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Về vấn đề hưởng di sản thừa kế do bố mẹ chồng/vợ để lại: Nếu quyền sử dụng đất mà bố mẹ chồng/ vợ để lại là thừa kế riêng cho chồng/vợ.

Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Theo quy định trên, nếu quyền sử dụng đất mà chồng/vợ có được sau khi kết hôn là được bố mẹ chồng/vợ cho thừa kế riêng, tặng cho riêng thì đó là tài sản riêng của chồng/vợ, người còn lại sẽ không được chia vì không phải tài sản riêng của vợ chồng.

Minh An