Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: 'Tôi không đổ lỗi cho cấp dưới!'

Pháp luật - Ngày đăng : 10:00, 23/04/2021

Trình bày tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương phản bác cáo trạng khi cáo buộc ông không nhận trách nhiệm về mình, đổ lỗi cho cấp dưới.

Tại phần thẩm vấn vụ án "đất vàng" Sabeco, đại diện Viện KSND TP Hà Nội hỏi cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng về việc trước đó ông có nêu rằng, ông phụ trách chung, không phụ trách trực tiếp các mảng đã phân công cho các Thứ trưởng, tại sao bị cáo lại có bút tích sửa văn bản của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ký?

Ông Hoàng cho rằng, Bộ Công Thương cũng như các Bộ khác có quy chế làm việc theo nguyên tắc chung về tổ chức bộ máy cán bộ theo hướng dẫn của Chính phủ. Quy chế quy định rõ từng lĩnh vực do từng lãnh đạo Bộ phụ trách.

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Tôi không đổ lỗi cho cấp dưới! - 1

Ông Vũ Huy Hoàng tại tòa sơ thẩm. Do sức khỏe yếu, bị cáo được cho phép ngồi trả lời tòa.

"Khi xử lý các công việc có liên quan thì người phụ trách trực tiếp chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, nếu có gì xảy ra thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu người phụ trách đi vắng, có thể để một lãnh đạo khác xử lý thay nếu cấp bách, trong đó có cả người đứng đầu.

Người được phân công chủ động trong lĩnh vực của mình nhưng xét thấy cần tham khảo ý kiến các thành viên ban lãnh đạo hay người đứng đầu như tôi thì họ chủ động hỏi ý kiến hoặc qua bộ phận tham mưu hỏi ý kiến. Tức là tôi chỉ được hỏi ý kiến khi người ta có nhu cầu" - bị cáo Hoàng trình bày.

Tiếp lời, cựu Bộ trưởng xin lỗi đại diện Viện Kiểm sát, phản bác phần cáo trạng cho rằng ông không nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho bà Hồ Thị Kim Thoa.

"Tôi xin khẳng định lại, tôi không hề có bất kỳ có một ý kiến nào đổi lỗi, đổ trách nhiệm cho các cá nhân khác về sự việc đang xảy ra. Tôi nhận trách nhiệm, ngoài trách nhiệm người đứng đầu, tôi nhận trách nhiệm cá nhân về những việc mình chỉ đạo hay việc mình được hỏi ý kiến. Tôi không có ý kiến nào đổ lỗi cho cấp dưới." - ông Vũ Huy Hoàng phân trần.

Trả lời VKS về trách nhiệm của bản thân khi xảy ra thiệt hại, bị cáo Hoàng cho rằng, theo quy định về quản lý Nhà nước, nhất là tài sản doanh nghiệp Nhà nước, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chung. Tuy nhiên, giúp cho người đứng đầu quản lý vốn Nhà nước đã được phân công rất rõ cho từng lãnh đạo, cho từng cơ quan tham mưu, trực tiếp nhất là doanh nghiệp.

"Tôi hay các thành viên khác quản lý chung, không có điều kiện tìm hiểu. Doanh nghiệp chủ động sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, Sabeco đã cổ phần hóa, việc quản lý thông qua bộ phận giúp việc." - cựu Bộ trưởng lý giải.

"Nếu không có quyết định của bị cáo thì bà Hồ Thị Kim Thoa, bị cáo Phan Chí Dũng có thực hiện được các hoạt động góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng vốn không?" - VKS truy.

Bị cáo Hoàng trình bày, tất cả quá trình đó, có vấn đề ông được hỏi, được tham gia ý kiến, hoặc do các vụ, Thứ trưởng đề xuất thì có tham gia ý kiến.

"Họ chưa nhất trí thì họ hỏi lại, nhưng không phải tất cả nội dung liên quan đến Sabeco tôi đều được hỏi ý kiến. Các Vụ chức năng, Thứ trưởng phụ trách thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công. Cái gì cần hỏi thì họ mới hỏi, làm sai thì họ chịu trách nhiệm." - bị cáo Hoàng nói.