Tỉnh nào có thu nhập bình quân cao nhất cả nước?

Kinh doanh - Ngày đăng : 13:01, 22/05/2021

Tổng cục Thống kê công bố sơ bộ của Khảo sát mức sống dân cư năm 2020, Hà Nội và TP. HCM đều không đứng ở vị trí số 1.

Theo kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân một người một tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,230 triệu đồng, giảm chừng 2% so với năm 2019. 

Trong đó, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 7,019 triệu đồng/người/tháng. 

Tỉnh nào có thu nhập bình quân cao nhất cả nước? - 1

Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng chung cả nước tăng bình quân 8,1%.

TP. HCM đứng thứ hai với 6,537 triệu đồng/người/tháng, Hà Nội ở vị trí thứ ba với 5,981 triệu đồng/người/ tháng. Theo sau là các tỉnh có thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng là Đồng Nai, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.

Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ninh đứng ở hai vị trí cuối cùng trong top 10, với thu nhập hơn 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (6,023 triệu đồng/người/tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung du và Miền núi phía Bắc (2,745 triệu đồng/người/tháng).

Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng chung cả nước tăng bình quân 8,1%. Thu nhập bình quân một người một tháng năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5,538 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,480 triệu đồng). 

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng thông tin về chi tiêu chỉ đại diện đến cấp toàn quốc và 6 vùng địa lý.

Các thông tin được thu thập trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 gồm thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh, tham gia các chương trình trợ giúp của hộ dân cư và các thành viên trong hộ và một số đặc điểm của xã.