Chưa có quy hoạch không gian ngầm, TP.HCM sẽ thi tuyển ý tưởng quốc tế

Bất động sản - Ngày đăng : 07:28, 15/03/2021

Việc lập riêng một đồ án quy hoạch phân khu không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mở rộng TP.HCM và Khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đủ cơ sở pháp lý, do đó sẽ thi tuyển ý tưởng quốc tế.
UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở ngành và UBND quận – huyện về công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố (930ha) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (657ha) được UBND TP.HCM chấp thuận chuyển sang hình thức thi tuyển ý tưởng.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) được giao chủ trì tổ chức lập đề cương, kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ đầu bài thi tuyển, trình UBND TP.HCM trong quý 1/2021. 

Các sở ngành liên quan, UBND quận – huyện và TP.Thủ Đức phối hợp với Sở QH-KT trong việc cung cấp thông tin và dữ liệu để thực hiện công tác nói trên.

Chưa có quy hoạch không gian ngầm, TP.HCM sẽ thi tuyển ý tưởng quốc tế
Tầng B1 nhà ga Nhà hát TP.HCM của tuyến metro số 1. 

Trước đó, tháng 9/2018, Sở QH-KT đề xuất UBND TP.HCM về công tác quy hoạch và quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Trong đó có nội dung lập quy hoạch không gian đô thị ngầm đối với 2 khu vực trọng điểm là Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Khi Sở QH-KT xin hướng dẫn, tháng 8/2020, Bộ Xây dựng có ý kiến rằng, quy hoạch không gian ngầm đô thị là một trong những nội dung của đồ án quy hoạch đô thị. Việc lập quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm do UBND TP.HCM quyết định dựa trên nhu cầu đầu tư công trình ngầm đô thị. 

Theo Bộ Xây dựng, việc đề xuất lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm tại 2 khu vực trọng điểm khi chưa lập quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm sẽ chưa đủ cơ sở xác định các điều kiện kết nối hệ thống công trình ngầm toàn đô thị. 

Vì vậy, cần nghiên cứu lập quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị TP.HCM hoặc lồng ghép vào đồ án điều chỉnh không quy hoạch chung TP.HCM đang được triển khai, làm cơ sở triển khai quy hoạch xây dựng ngầm đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. 

 
Chưa có quy hoạch không gian ngầm, TP.HCM sẽ thi tuyển ý tưởng quốc tế
Để khai thác hiệu quả tuyến metro số 1, Sở QH-KT TP.HCM đang nghiên cứu, bổ sung quy hoạch không gian xây dựng ngầm. 

Theo ông Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở QH-KT, quy hoạch không gian xây dựng ngầm là nội dung mới. Trong hai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, mới chỉ nghiên cứu sơ bộ, chưa đáp ứng các yêu cầu về chức năng, mối liên kết, giá trị khai thác sử dụng… để kêu gọi đầu tư. 

Hiện TP.HCM đang chuẩn bị đưa vào sử dụng tuyến metro số 1 và chuẩn bị đầu tư các tuyến còn lại, Sở QH-KT đang nghiên cứu, bổ sung quy hoạch không gian xây dựng ngầm và các địa điểm quy hoạch không gian xây dựng ngầm mới để khai thác hiệu quả các tuyến metro, vận tải hành khách công cộng. 

Tuy nhiên, nếu lập riêng một đồ án quy hoạch phân khu không gian xây dựng ngầm đô thị Khu trung tâm hiện hữu mở rộng Thành phố và Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì chưa đủ cơ sở pháp lý.

Do đó, Sở QH-KT đề xuất điều chỉnh phương thức thực hiện công tác lập quy hoạch không gian xây dựng ngầm đối với hai khu vực trọng điểm nói trên thành tổ chức thi tuyển ý tưởng quốc tế. Đề xuất này đã được UBND TP.HCM chấp thuận.