Trà sen hồ Tây thượng hạng giá từ 7 - 10 triệu đồng/kg được ướp thế nào?

Thị trường - Ngày đăng : 11:26, 11/06/2021

Trà sen hồ Tây loại thượng hạng trên thị trường có giá bán từ 7 - 10 triệu đồng/kg, được ướp công phu và làm không đủ bán.