Đôi dép vải đi trong nhà giá 4,5 triệu đồng

Chuyển động Thị trường - Ngày đăng : 16:10, 08/05/2021

Dép đi trong nhà là đồ vật thiết yếu với người dân xứ anh đào. Một số loại tốt, làm từ lụa, có giá đến 200 USD/đôi.