Chậm trả lương, trả lương không đủ doanh nghiệp có thể bị phạt tới 100 triệu

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 16:50, 02/08/2020

Nghị định 28 của Chính phủ quy định, nếu tổ chức, doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì sẽ bị phạt tối đa là 100 triệu đồng.
Kể từ ngày 15/4/2020, Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ có hiệu lực.

Nghị định số 28 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có quy định rất nhiều chế tài đối với người sử dụng lao động không đúng luật.

Chậm trả lương, trả lương không đủ doanh nghiệp có thể bị phạt tới 100 triệu
Chậm trả lương, doanh nghiệp có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Hành vi không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên sẽ bị phạt tiền. 

Đáng chú ý, mức phạt sẽ càng tăng nếu chủ doanh nghiệp vi phạm với nhiều lao động. Vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng; vi phạm từ người lao động thứ 301 trở lên thì mức xử phạt sẽ từ 20 đến 25 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động sẽ bị phạt tiền. Mức vi phạm với nhiều lao động càng cao thì số tiền phạt càng lớn. Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân.

Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần. Nếu tổ chức, doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động thì sẽ bị phạt tối đa là 100 triệu đồng. 

Cụ thể, mức phạt nêu trên được áp dụng đối với hành vi:

Không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo học nghề;

Trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;

Không trả hoặc trả không đủ lương làm thêm giờ, lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc;

Khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định

Trả lương không đúng quy định khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm.