Video: Điều gì giúp giảm liên tục tỷ lệ địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng botnet?

Công nghệ - Ngày đăng : 16:56, 21/03/2021

Việt BáoTính từ cuối năm ngoái đến hết tháng 2/2021, số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma) đã tiếp tục giảm hiện còn 917.492 địa chỉ.

Thanh Long